• n

  グローブ
  きゅう - [球]
  Trái đất là hình cầu nhưng nó không tròn hẳn: 地球は丸いが、完全な球ではない
  アドバルーン

  Kỹ thuật

  ボール

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X