• v

  たばねる - [束ねる] - [THÚC]
  しまつ - [始末する]
  かんりする - [管理する]
  かんしする - [監視する]
  うんえい - [運営する]
  xây dựng và quản lý dự án đó: そのプロジェクトを立案し運営する
  quản lý trang web của câu lạc bộ những người hâm mộ : (~の)ファンクラブのホームページを運営する
  うごかす - [動かす]
  Ông Yamanaka quản lý 50 nhân viên: 山中氏は50人の課員を動かしている。
  かんし - [監視]
  quản lý hai tư giờ: 24時間の監視
  かんり - [管理]
  quản lý hồ sơ đăng kí: アプリケーション管理
  sự quản lý tiền: お金の管理
  quản lý một cách thận trọng: ~の慎重な管理
  マネジメント
  hệ thống điều hành quản lý: マネジメント・オペレーティング・システム
  hướng dưỡng quản trị viên: マネジメント・ガイド
  kết nối quản lý (management communication): マネジメント・コミュニケーション
  hệ thống quản lý: マネジメント・システム

  Kinh tế

  うんよう - [運用]
  コントロール
  Explanation: コントロール(統制)とは、基準値とその許容範囲(基準)を定め、実績値が基準から逸脱しないように修正することをいう。Controlのcontとは、本来比較するという意味で、基準とのズレを補正する活動をいう。在庫統制、予算統制、品質管理、自働制御は皆、コントロールである。///コントロールは、(1)基準を決める、(2)基準と実績との差をつかむ、(3)差異を修正する、がポイントとなる。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X