• n

  ウランこう - [ウラン鉱]
  sàng quặng uranium dạng xuất hiện từ núi lửa: 火山関連型ウラン鉱床
  sàng quặng uranium tạp, không đồng đều: 不整合関連型ウラン鉱床
  mỏ quặng uranium : ウラン鉱山

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X