• exp

  ちょうたいこく - [超大国]
  Thế giới chỉ có một siêu cường quốc.: 超大国が一つしかない世界
  ngày nay Mỹ là một siêu cường quốc trên thế giới: アメリカ合衆国は今日の世界における超大国である

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X