• exp

  ちょうきこくさい - [長期国債] - [TRƯỜNG KỲ QUỐC TRÁI]
  Tăng mua công trái dài hạn.: 長期国債の買い切り額を増やす
  mua toàn bộ quốc trái dài hạn.: 長期国債の無条件の買い入れ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X