• exp

  ばっそく - [罰則]
  Ngài thị trưởng đưa ra một chiến dịch xử mạnh tay đối với những kẻ mua dâm.: 市長は売春婦を買う者たちへの罰則をより強化する運動をしている
  Áp dụng qui tắc xử phạt nghiêm khắc đối với những kẻ xâm phạm quyền sáng chế.: 特許権侵害に対してより厳しい罰則を適用する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X