• v

  けっしん - [決心する]
  tôi đã mất một thời gian dài mới quyết tâm (quyết chí) được: 決心する(決意する・心を決める・腹をくくる)のに長い時間がかかった
  quyết chí đây sẽ là con đường tự mình phải đi: これが自分の進まなければならない道だと決心する
  おもいきり - [思い切り]
  けついする - [決意する]
  おもいきった - [思い切った]
  おもいきって - [思い切って]
  けっしん - [決心]
  quyết tâm (quyết chí) mua nhà: マイホームを持つ決心
  quyết chí không lay chuyển: 確固たる決心

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X