• n

  けっさい - [決済]
  Thanh toán (quyết toán) đặc biệt: 特殊決済
  Thanh toán (quyết toán) tiền doanh thu giao dịch điện tử: 電子資金決済
  Thanh toán (quyết toán) khoản nợ: 貸借決済
  Thanh toán (quyết toán) khoản chênh lệch về số tiền cân đối tài khoản: 相殺金額の差額の決済
  quyết toán tài sản: 資産決済
  Quyết
  けっさん - [決算]
  quyết toán hàng năm vào tháng 3: 今年3月期の決算
  Cắt giảm ~ người làm thuê vì bảng quyết toán đã bị phát hiện: 粉飾決算が明るみに出たために_人の従業員を削減する
  Ghi nhận lỗ trong bảng quyết toán tháng 3: 3月期決算で赤字を計上する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X