• adv

  いきおい - [勢い]
  カリスマ
  Quyền lực chính trị: 政治的カリスマ
  かんけん - [官憲]
  けんい - [権威]
  quyền lực của vua: 王の権威
  けんせい - [権勢] - [QUYỀN THẾ]
  Thâu tóm quyền lực: 権勢を握る
  Giành được quyền thế (quyền lực): 権勢を得る
  けんりょく - [権力]
  Quyền lực chính trị: (政治)権力
  Quyền lực hợp pháp: 合法的権力
  Quyền lực đặc biệt: 特別権力

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X