• n, exp

  がいこうとっけん - [外交特権] - [NGOẠI GIAO ĐẶC QUYỀN]
  yêu cầu được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao đối với ~: ~について外交特権を求める
  chấp nhận quyền miễn trừ ngoại giao: 外交特権を是認する
  xâm phạm (vi phạm) quyền miễn trừ ngoại giao theo công ước Vienna: ウィーン条約に基づく外交特権の侵害

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X