• n

  けんせい - [権勢] - [QUYỀN THẾ]
  Giành được quyền thế (quyền lực): 権勢を得る
  Chỉ đạo quyền thế từ đằng sau sân khấu: 舞台裏から権勢を振るう
  けんい - [権威]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X