• Kinh tế

    ばっそく - [罰則]
    Explanation: 違法行為に対して、刑罰・過料を科することを定める法律の規定。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X