• n, exp

  こうどうきはん - [行動規範]
  quy tắc ứng xử trong RC (chăm sóc trách nhiệm): RCの行動規範
  エチケット
  biết quy tắc ứng xử: エチケットを知っている
  quy tắc ứng xử nơi làm việc : 職場でのエチケット

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X