• n, exp

  ぐんき - [軍規] - [QUÂN QUY]
  qui tắc quân đội hà khắc: 厳しい軍規
  trái với qui tắc quân đội: 軍規に反する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X