• v

  くず - [屑]
  ごみ - [塵]
  ごみ
  ごみ
  không được vứt bã (rác) ra ngoài đường: 通りにごみを捨ててはいけない
  bãi rác: ごみ捨て場
  thùng rác: ごみ箱
  はいきぶつ - [廃棄物]

  Tin học

  ガベジ
  ゴミ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X