• v

  ぎざぎざ
  きょし - [鋸歯] - [CƯ XỈ]
  có răng cưa nhọn: 鋭い鋸歯のある
  hình răng cưa của đồng yên: 円鋸歯状
  của lưỡi gươm có hình răng cưa: 鋸歯状の刃の
  のこぎりば - [鋸歯] - [CƯ XỈ]

  Tin học

  ジャギー

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X