• n

  ウオッカ
  một cốc rượu Voda: 一口のウオッカ
  tu một hơi rượu Vodka: ウオッカを一気に飲む

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X