• exp

  こうじん - [幸甚]
  Tôi sẽ rất biết ơn (nếu): 幸甚に存じます
  Tôi sẽ rất biết ơn nếu được anh hợp tác (nếu nhận được sự hợp tác của anh): ご協力いただけますと幸甚です
  Tôi sẽ rất biết ơn nếu được mọi người quan tâm đến bản kế hoạch này: このような計画に関心をお寄せいただければ、大変幸甚に存じます

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X