• exp

  ちょうだい - [長大]
  tiểu thuyết rất dài: 長大な小説
  Thời gian chắp vá trong dòng chảy dài và lớn của lịch sử.: 歴史の長大な流れの中にある断片的な時間

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X