• exp

  ちょうかんい - [超簡易] - [SIÊU GIẢN DỊ]
  いともかんたんに - [いとも簡単に] - [GIẢN ĐƠN]
  Đột nhập vào nhà rất dễ dàng: いとも簡単に家に侵入する
  Giải quyết vấn đề rất dễ dàng bằng phương pháp quân sự : 軍事手段を用いていとも簡単に問題を解決する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X