• exp

    だいきらい - [大嫌い]
    bọn trẻ con rất ghét rau: 子どもたちは野菜が大嫌いだ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X