• exp

  きょうみぶかい - [興味深い]
  tôi hứng thú không phải chỉ vì đạt kết quả như dự tính mà còn vì người làm việc đó là cậu: 結果が予想どおりだというだけでなく、それを導いたのがきみだという事実も興味深い
  rất hứng thú khi nghe anh ấy nói về sự cô đơn theo cách này: 彼が孤独について、こんなふうに語るのを聞くのは興味深い
  du lịch đến nơi mà mình rất hứng th
  きょうみしんしん - [興味津津]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X