• n

  もる - [洩る]
  にじみでる - [滲み出る]
  かび - [黴]
  chống rỉ: 黴止め
  bị rỉ sét: かびが付く
  vật liệu chống rỉ tốt: かびに強い種類

  Kỹ thuật

  シープ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X