• adv

  ぬのをさいだんする - [布を裁断する]
  ぬのをきる - [布を切る]
  きじをさいだんする - [生地を裁断する]
  きじをきる - [生地を切る]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X