• n

  へそのお - [へその緒]
  へそ - [臍]
  ...được đưa từ máu của mẹ vào máu của thai nhi thông qua nhau và dây rốn: 胎盤と臍帯を通して母親の血液から胎児の血液へと運ばれる
  Tế bào thân của dây rốn: 臍帯血の幹細胞
  おへそ - [お臍]
  áo tắm 2 mảnh (hở rốn): おへそが出る水着
  quần áo hở rốn: へそが見える服装
  dây rốn: へその緒
  cắt rốn: へその緒を切る
  truyền từ máu của mẹ sang máu thai nhi thông qua nhau thai (rau thai) và dây rốn: 胎盤とへその緒を通して母親の血液から胎児の血液へ運ばれる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X