• adj

  くうそ - [空疎]
  くうきょ - [空虚]
  がらんどう
  thân cân rỗng tuyếch: 中ががらんどうの木
  がらんとする
  ngôi nhà rỗng tuyếch: がらんとした建物
  căn phòng nhỏ rỗng tuyếch chẳng có đồ đạc gì: 家具がなくてがらんとした小部屋
  くうそ - [空疎]
  nội dung sáo rỗng (vô nghĩa, rỗng tuyếch): 内容の空疎な
  con người sáo rỗng (rỗng tuyết): 空疎な人生
  nhắc đi nhắc lại những lời tranh luận sáo rỗng (vô nghĩa, rỗng tuyếch): 空疎な議論を繰り返す

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X