• adj

  べつに - [別に]
  どくじ - [独自]
  こじん - [個人]
  ý kiến cá nhân (riêng tư): 個人的(な)意見
  gửi thư điện tử cá nhân (riêng tư) đến danh sách gửi thư: 個人的なEメールをメーリングリストに送る
  yêu cầu mang tính chất cá nhân (riêng tư): 個人的なお願い
  nhận được tin nhắn cá nhân (riêng tư): 個人的なメッセージを受け取る

  Tin học

  してき - [私的]
  せんよう - [専用]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X