• adj

  ひそか - [秘か] - [BÍ]
  パーソナル
  ないしょう - [内証] - [NỘI CHỨNG]
  Đây là câu chuyện riêng tư nên tôi chỉ nói thế thôi.: これは内証だから、ここだけの話にしてほしい。
  ないしょ - [内緒]
  Chúng tôi có cuộc gặp gỡ riêng tư. Nếu không thế chồng nàng đã điên tiết lên.: 私たちは内緒で会っていた。さもないと彼女の夫が怒るからだ
  こゆうの - [固有の]
  こじん - [個人]
  ý kiến cá nhân (riêng tư): 個人的(な)意見
  gửi thư điện tử cá nhân (riêng tư) đến danh sách gửi thư: 個人的なEメールをメーリングリストに送る
  yêu cầu mang tính chất cá nhân (riêng tư): 個人的なお願い
  nhận được tin nhắn cá nhân (riêng tư): 個人的なメッセージを受け取る
  ないない - [内内] - [NỘI NỘI]
  ないない - [内々] - [NỘI]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X