• n

  こうしょう - [鉱床] - [KHOÁNG SÀNG]
  Sàng quặng Atimon: アンチモン鉱床
  Sàng quặng Uran: ウラニウム鉱床
  Sàng quặng của than chì: 黒鉛の鉱床
  Sàng quặng kim loại: 金属鉱床

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X