• n

  テキスト
  きょうざい - [教材]
  Tôi không biết cách chọn sách giáo khoa phù hợp với phương pháp học tập và quá trình tự học của mình: 自分の勉強方法や学習過程に合った教材の選び方が分からない
  Chuẩn bị sách giáo khoa thích hợp: 適切な学習教材を用意する
  soạn sách giáo khoa cho ~: ~用の教材を開発する
  きょうかしょ - [教科書]
  Hãy làm theo sách giáo khoa: 教科書[ルール]どおりにやりなさい
  Cuốn sách giáo khoa lịch sử gây tranh cãi: とかく話題となる歴史教科書
  Sách giáo khoa lịch sử dùng cho các trường trung học: 中学校の歴史教科書
  Học bằng sách giáo khoa: 教科書で勉強する

  Kỹ thuật

  テキストブック

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X