• adj

  あかるい - [明るい]
  trăng đêm nay rất sáng: 今夜は月がとても明るい
  かがやく - [輝く]
  あさ - [朝]
  あかるくなる - [明るくなる]
  ごぜん - [午前]
  năm giờ sáng: 午前の5時
  Tai nạn đó đã xảy ra ngay trước 0 giờ sáng: その事故は午前0時の直前に起きた
  "Đêm nay tôi phải làm việc đến 2 giờ sáng" " Anh thật vất vả quá": 「今夜は、午前2時まで仕事をしなければならない」「それは大変ですね」
  Hầu hết các câu lạc bộ đều mở đến 4 giờ sáng: 大抵のクラブは午前4時まで開いている
  không
  ひかる - [光る]

  Kỹ thuật

  ライト

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X