• adj

  もんきりがた - [紋切り型]
  くうそ - [空疎]
  bài luận văn sáo rỗng: 内容の ~ な論文
  くうきょ - [空虚]
  くうそ - [空疎]
  nội dung sáo rỗng (vô nghĩa, rỗng tuyếch): 内容の空疎な
  con người sáo rỗng: 空疎な人生
  nhắc đi nhắc lại những lời tranh luận sáo rỗng (vô nghĩa): 空疎な議論を繰り返す

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X