• v, n

  がっぺい - [合併] - [HỢP TÍNH]
  sát nhập doanh nghiệp: 企業の合併
  がっぺい - [合併する]
  3 cửa hàng nhỏ đã sát nhập thành một cửa hàng lớn.: 3つの小型店がある大型店と合併した。
  Hai thành phố Maruyama và Hirata đã sát nhập lại trở thành thành phố Maruta.: 丸山町と平田町が合併して丸田町になった。
  そうにゅう - [挿入する]
  ふぞく - [附属する]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X