• n, exp

  きゅうじょう - [球場]
  グラウンド
  người giữ sân bóng: グラウンド・キーパー
  kiểm soát sân bóng: グラウンド・コントロール
  người giữ sân bóng đang nỗ lực tháo nước trên sân cỏ: グラウンド・キーパーは球場の水を抜こうと努力しています

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X