• v

    ふかまる - [深まる]
    sự phụ thuộc lẫn nhau giữa kĩ thuật và thông tin ngày càng sâu sắc.: 技術と情報への依存がますます深まる

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X