• n

  カタツムリ
  sên biển: ウミカタツムリ
  sên ăn được: 食用カタツムリ
  dịch vụ phân phát thư của thành phố này chậm như sên: この市の郵便配達はカタツムリのように時間がかかる
  tiến chậm như sên: カタツムリの歩みで進む
  かたつむり

  Kỹ thuật

  チェーン

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X