• n

  はろう - [波浪]
  Độ sâu giới hạn ảnh hưởng của sóng cồn.: 波浪作用限界深度
  Chức năng tương tác của sóng.: 波浪相互作用
  なみ - [波]
  sóng to: 波が高い
  sóng âm thanh: 音の波
  ウエーブ
  vì sóng quá cao nên chúng tôi không thể bơi được: ウエーブがとても高かったので、私たちは泳げなかった
  ăng ten bắt sóng: ウェーブ・アンテナ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X