• n

  でんじは - [電磁波] - [ĐIỆN TỪ BA]
  Sóng điện từ chứa điện trường ngắn nhất từ vũ trụ: 宇宙からくる最も短い波長を持つ電磁波
  Tăng cùng bước sóng điện của sóng điện từ liên quan.: 関与する電磁波の波長とともに増大する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X