• exp

  ていしゅうは - [低周波] - [ĐÊ CHU BA]
  nhiễu sóng tần số thấp trên núi Phú Sĩ: 富士山の低周波地震
  bao gồm thành phần sóng tần số thấp: 低周波成分を含む〔信号などが〕

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X