• adj

  エキサイティング
  cuộc mít tinh diễn ra rất sôi động: ラリーがエキサイティングだ
  buổi biểu diễn (live show) sôi động nhất trong lịch sử nhạc rock: ロック史上最もエキサイティングなライブショー
  cảnh sôi động nhất trong tất cả các bộ phim: あらゆる映画の中でも最もエキサイティングなシーン
  một ngày sôi động: エキサイティングな一日
  エキサイト
  かつどうする - [活動する]
  げきどうする - [激動する]
  わきたつ - [沸立つ]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X