• n

  かわ - [川]
  mực nước sông đã dâng lên do trận mưa lớn ngày hôm qua: 昨日の大きい雨で水かさを増した川(の流れ)
  Con sông nằm ngay bên cạnh nhà (ai đó): (人)の家のすぐそばをある川
  Dòng sông kia có rất nhiều dòng xoáy : その川は渦巻きがあります
  かわ - [河]
  ủy ban sông Mekong: メコン河委員会
  Các nhà chuyên môn đang bắt đầu nghi ngờ về kế hoạch nối hai con sông với nhau: 専門家は二つの河を結ぶ計画に疑問を投げ掛けている
  河川

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X