• n

  かんめい - [簡明] - [GIẢN MINH]
  kết luận gắn gọn (súc tích): 簡明な結論
  trả lời súc tích (ngắn gọn): 簡明な返答
  văn phong súc tích (hàm súc): 簡明な文体

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X