• n

  マシンガン
  トミーガン
  きじゅう - [機銃]
  きかんじゅう - [機関銃]
  bắn (sử dụng) súng máy: 機関銃を発射する
  súng máy cỡ vừa: 中機関銃
  nói (nhanh) như súng máy (súng liên thanh): 機関銃みたいにしゃべる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X