• v

  シュートする
  けりこむ - [けり込む]
  nhận đường chuyền từ ai đó và đá vào (sút vào, sút bóng vào) góc phải của gôn: (人)からパスを受けゴール左隅にけり込む
  đá bóng (sút, sút bóng) ra phía sau cầu môn: ボールを後ろのネットにけり込む

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X