• exp

  しきかん - [指揮官]
  Anh ta đã bị Tổng thống Truman cách chức sĩ quan chỉ huy trong một cuộc tranh luận về chính sách: 彼は政策上の争いでトルーマン大統領によって指揮官の地位を外された
  Vị sĩ quan hải quân đã ra lệnh cho các con tàu của ông ta tấn công: 海軍の指揮官は、艦隊に攻撃を命令した

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X