• n

  プライマリー
  プライマリ
  しょきゅう - [初級]
  しょほ - [初歩]
  giai đoạn sơ cấp: ~の段階

  Kỹ thuật

  いちじ - [一次]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X