• n

  きゅうきゅう - [救急]
  Tiến hành sơ cứu bệnh nhân và người bị thương: 病人やけが人に対する救急を行う
  Tiến hành điều trị sơ cứu với sự ưng thuận của người bệnh. : 患者の承諾に救急医療を行う
  おうきゅうしょち - [応急処置]
  có ai biết sơ cứu không?: 応急処置のできる人はいませんか ?
  sơ cứu cho ai đó: ~に応急処置を施す
  おうきゅう - [応急]
  áp dụng biện pháp sơ cứu: 応急策をとる
  cho dù thế nào thì cũng có điểm chung (điểm giống nhau) đó là cần phải tiến hành cấp cứu: どちらも応急手当が必要だという点で似ている
  cấp cứu cho ai đó: (人)に応急手当をする
  sơ cứu (cấp cứu) cho ai đó: 応急手当を施す

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X