• adj

  あるていど - [ある程度]
  hiện nay, có nhiều sinh viên đại học có thể nói tiếng Anh sơ sơ: 今時の大学生には英語がある程度できる人がたくさんいる
  おおざっぱ - [大ざっぱ]
  viết nháp sơ sơ đề cương để chuẩn bị cho bài giảng: 講義のための大ざっぱな下書きをする
  tính toán sơ sơ: 大ざっぱに計画する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X