• n

  ラーマン
  そくめん - [側面]
  cuộc tấn công vào bên sườn: 側面の攻撃
  うね - [畝]
  あばら

  Kỹ thuật

  カーカス
  フランク

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X