• n

  さんぷく - [山腹] - [SƠN PHÚC]
  Tu viện nằm trên sườn núi Popocatepetl xây dựng vào đầu thế kỷ 16: ポポカテペトル山腹の16世紀初頭の修道院
  Khó khăn khi leo lên sườn núi: 山腹を難儀して登って行く

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X